Menu
Shporta

Kushtet e përdorimit

Procedura e kthimit te produktit zgjat 10 dite deri ne 2 jave.

Te modelet e zbritjes nuk e kemi mundesin e kthimit.E kemi vetem mundesin e ndrrimit